کار شنیدنی و بسیار زیبا امیر تتلو به نام انرژی هسته ای