آهنگ فوق العاده زیبا و شاد فرشید کهیش به نام خنده وارونه