تک آهنگ شنیدنی و زیبا علی مختاری به نام مرتضی پاشایی